Korean Sermon

  관리자 [ E-mail ]
  안식으로의 초대
  

제목: 안식으로의 초대

성경본문: 마태복음 11:25-30 25

설교자: 이태복 목사


<벧엘 주소 및 연락처>

벧엘교회: 담임목사: 진용태

3165 St. Johns Lane, Ellicott City, MD 21042,

전화: 410-461-1235


mp3 파일 다운로드

http://www.interculturalministry.org/mp3/korean/08152010_invitation_to_His_rest.mp3

지금 재생

mms://www.interculturalministry.org/mp3/korean/08152010_invitation_to_His_rest.mp3
2010-08-24 06:19:45


   

관리자로그인~~ 전체 13개 - 현재 1/1 쪽
[N]
다민족
2009-05-20
1272
13
admin
2013-06-12
775
12
CGNTV
2011-08-01
1123
11
admin
2011-03-06
1062
10
관리자
2010-09-14
1865
2010-08-24
2720
8
관리자
2010-07-11
1342
7
CCC
2009-11-24
3289
6
하용조목사
2009-11-24
1121
5
정철
2009-11-24
2422
4
Kim HS
2009-07-22
2270
3
Kim HS
2009-04-01
2032
2
관리자
2009-03-17
2202
1
  광고
2009-02-17
1237

[맨처음] .. [이전] 1 [다음] .. [마지막]